AVISO ¡¡¡

Suspéndese todas as actividades e  adestramentos, tras as últimas limitacións impostas polo Goberno da Xunta de  Galicia e que están plasmadas no DOG Núm. 16-Bis do 26 de xaneiro de 2021, excepto para  aqueles deportistas que cumpre co que esixen ditas medidas. A Xunta Directiva á espera de recuperar a «normalidade» canto antes aplicará para o mes de febreiro unha cota de mantemento do 25% da cota habitual. Lembramos que o deporte individualizado está permitido, con máscara e sempre dentro do noso Concello.
#DeporteResponsable

Publicado 27/01/2021