A Asemblea Ordinaria do Club convocada para o luns 27 de decembro, queda aprazada. Nas próximas datas o Presidente e a súa Xunta Directiva farán unha nova convocatoria.